Факультети та кафедри


Досвід європейських країн переконує, що найкращу підготовку дають вузькоспеціалізовані навчальні заклади, які обирають невеликий сегмент ринку і готують для нього кадри. Саме ця ідея є наскрізною у навчально-виховному та науковому процесі Львівського інституту економіки і туризму. В інституті функціонує три факультети:

факультет туризму, готельної та ресторанної справи;

факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності;

бухгалтерсько-економічний факультет.

Інститут готує фахівців за такими спеціальностями, як "туризмознавство", "готельно-ресторанна справа", "технології харчування" (спеціалізація "технологія оздоровчого та профілактичного харчування"), "менеджмент організацій і адміністрування" (спеціалізація "менеджмент готельного господарства і туризму", "менеджмент готельного і ресторанного бізнесу"), "товарознавство і комерційна діяльність", "товарознавство та експертиза в митній справі" (спеціалізація "управління товарними системами та мерчендайзинг"), "облік і аудит", "міжнародна економіка", утворюючи замкнене коло забезпечення туристичної галузі персоналом.

Графік проведення екзаменаційної сесії за І семестр 2015 2016 н р 

РОЗКЛАД проведення заліково екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання:

РОЗКЛАД  БЕФ      Розклад 2015 2016 ІІ семестр

ФТГРС 1 курс  2 курс     3 курс  4 курс  5 курс  ГРС 11     Т 11Rozklad 2016 2 semestr 

ФМТКД   Розклад 2 семестр   Роклад сесії 5 курс

ДЕК бакалавр на сайт ТЕМ

ДЕК бакалавр на сайт ТКД