Публікації

Вісник Львівського інститут економіки та туризму входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, галузь науки: економічні (у переліку, що нижче, № 190, затверджено від 10.03.2010 р.) 

 Перелік наукових фахових видань



Вісник ЛІЕТ


Матеріали етноконфереції конференції


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції


ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИКАРПАТТЯ ТА КАРПАТ – ВАЖЛИВІ ОБ’ЄКТИ В РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ