1640353
EN
Вхід

Загальні кафедри

Головним завданням загальних кафедр Львівського інституту економіки і туризму є здійснення на високому рівні навчальної, наукової та виховної роботи, яка спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, котрі володіли б глибокими теоретичними знаннями в галузі гуманітарних та природничо-математичних наук та знали кілька іноземних мов. Тільки за таких обставин випускники ЛІЕТ зможуть виконувати свою місію «народного дипломата» і розвивати туристичну та готельно-ресторанну галузь нашої держави. Водночас кафедри здійснюють відповідну навчально-виховну роботу серед студентської молоді, щоб сформувати не тільки професіонала певної галузі, але й особистість з високими моральними якостями як неодмінну характеристику носія диплому з вищою освітою.
 
load