1640353
EN
Вхід

Факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності

Озимок Г В , obrázek se otevře v novém okně

Декан факультету – Галина Володимирівна Озимок, кандидат технічних наук, доцент.

 Система навчання на факультеті побудована на інтеграції менеджерських і торговельних знань з підготовки фахівців туристичної галузі з її багатоукладною інфраструктурою.

Мета факультету - підготовка висококваліфікованих фахівців, професіоналів,  конкурентоспроможних на сучасному ринку праці та компетентних у питаннях щодо здійснення комплексної оцінки якості та експертизи продовольчих та непродовольчих товарів, переміщення товарів через митний кордон України згідно з принципами міжнародної торгівлі, організації готельно-ресторанної справи та туристичної індустрії.

Колектив факультету - спеціалісти-професіонали, ентузіасти, які постійно прагнуть вдосконалювати форми і методи навчання, а також застосовують новітні освітні методики. Кожний з яких - піднімає «цілину», розробляючи абсолютно нові підходи щодо викладання дисциплін, формування методичного забезпечення, організовуючи навчальний процес на високому рівні.

На факультеті менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності  проводиться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр» і «спеціаліст, магістр» за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

· «Товарознавство та комерційна діяльність». Випускник за цією спеціальністю готується до роботи в сфері технології організації торгівлі, цілеспрямованої комерційної діяльності, збереження якості в процесі товаропросування від виробника до споживача і може обіймати посади головного товарознавця, професіонала зі стандартизації, сертифікації та якості;  комерційного директора, головного адміністратора (на комерційних підприємствах), менеджера (управителя) з питань комерційної діяльності та управління, менеджера (управителя) в роздрібній та оптовій торгівлі, менеджера (управителя) систем якості,  менеджера (управителя) з маркетингу,  викладача профільних дисциплін.

· «Товарознавство та комерційна діяльність» (спеціалізація «Управління товарними системами і мерчандайзинг»).Випускник готується до роботи в сфері торгівлі як важливої галузі сучасної економіки, яка потребує нових підходів до процесу просування товарів на ринку, управління товарними системами, рекламної діяльності підприємств і може обіймати посади головного товарознавця, головний адміністратора (на комерційних підприємствах),  професіонала з управліннятоварними системами, комерційного директора,  менеджера (управителя) з логістики, менеджера (управителя) з маркетингу, менеджера (управителя) зізбуту, менеджера (управителя) систем якості, менеджера (управителя) з питань комерційної діяльності та управління, менеджера (управителя) в роздрібній та оптовій торгівлі, викладача профільних дисциплін.

· «Товарознавство та експертиза в митній справі». Випускник готується для роботи в системі Фіскальної служби України, митницях фіскальної служби та інших структурних підрозділах, що здійснюють митне оформлення зовнішньо економічних операцій та контроль за переміщенням товарів та інших предметів через митний кордон України з використанням у діяльності технічних засобів митного контролю, а також для роботи в митних лабораторіях, господарських організаціях і може обіймати посади головного експерта, товарознавця, митного інспектора, начальника митного поста, начальника лабораторії з контролю виробництва, професіонала зі стандартизації, сертифікації та якості, викладача профільних дисциплін.

· «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент готельногогосподарства та туризму», спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»). Випускник готується до роботи в сфері туристичного та готельного господарства, як важливих галузей сучасної економіки, що потребує нових підходів до процесу підготовки фахівців-професіоналів в галузі туризму, готельної справи, менеджерів (управителів) підприємств туристичної галузі, менеджерів (управителів) в готелях, головних адміністраторів та директорів  готельних, ресторанних та туристичних комплексів, викладачів профільних дисциплін.

IMG 2640, obrázek se otevře v novém okněДо складу факультету менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності входять дві випускові кафедри: менеджменту та комерційної діяльності; товарознавства та експертизи товарів. Студенти факультету беруть участь у науково-дослідних роботах, які здійснюються на кафедрах факультету під керівництвом провідних викладачів. За результатами проведеної науково-дослідної роботи студенти виступають із доповідями на інститутських, міжвузівських та міжнародних конференціях.

Високий рівень якості навчання забезпечується розвиненою інфраструктурою навчального процесу, обладнаними аудиторіями та кабінетами за сучасними вимогами, які дають можливість використовувати мультимедійні засоби для відтворення лекційного матеріалу;  комп`ютерними мережами та сучасною інформаційною базою (програми «Парус – Готель», «Парус – Ресторан», «Парус-Підприємство», QD Professional та ін.); достатнім бібліотечним фондом, у т.ч. електронних підручників та навчально-методичної2, obrázek se otevře v novém okně літератури, сучасною лінгафонною лабораторією з вивченням іноземних мов.

Студенти факультету проводять експериментальні дослідження в лабораторії товарознавчої експертизи та митної справи, здобувають навики та вміння організації діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства у лабораторії харчових технологій, виробництва продукції та ресторанного обслуговування, інноваційних технологій у туризмі, готельної справи і хостелу.

1, obrázek se otevře v novém okněНа факультеті велика увага приділяється вивченню іноземних мов професійного спрямування. Студенти вивчають ділову іноземну мову, другу ділову іноземну мову та спецкурси слов’янських мов (польська та італійська мови).  До найважливіших пріоритеті в організації навчально-методичної роботи факультету віднесено організацію практичної підготовки студентів. З цією метою укладено договори з базами практики – провідними підприємствами і організаціями як торгівельної, так і готельно-ресторанної та туристичної галузі.

Студенти факультету спільно з Радою студентського самоврядування факультету займаються волонтерською роботою, доброчинністю,  втілюють в життя ідей, наповнені активною життєвою позицією та пізнанням нового, через постійну потребу подорожувати, налагоджувати нові контакти через міжнародне стажування (Греція, Туреччина, Німеччина, Польща, США тощо), бути справжніми професіоналами своєї справи та з вмінням мріяти й досягати своїх цілей.

3(1), obrázek se otevře v novém okně4, obrázek se otevře v novém okně5, obrázek se otevře v novém okně

21 листопада 2017р.на факультеті менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності відбулася зустріч студентів та викладачів з віце-президентом AIESEC у Львові Вікторією Салигою та проведена презентація «Дайджест можливостей» від AIESEC

AIESEC – це міжнародна платформа для молоді, платформа, що дозволяє відкрити і розвинути свій лідерський потенціал.

AIESEC був заснований у 1948 році студентам з 7 країн Європи для налагодження міжкультурних зв’язків у повоєнний період. Організація сьогодні об’єднує 126 країн та територій. Головний офіс знаходиться у Роттердамі, Нідерланди.

Сьогодні AIESEC – це більш як 50 000 стажувань щорічно, 1 000 000 випускників у всьому світі та безліч провідних компаній, які підтримують молодь у прагненні змінити світ.

AIESEC_1, obrázek se otevře v novém okně

AIESEC_3, obrázek se otevře v novém okně


Контактна інформація:

 м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 5а,

тел. (032) 251-32-50, 

е-mail: dekanat_ftet@ukr.net;  nviddie@lviv.farlep.net.
14-valentina-1024x576, obrázek se otevře v novém okně

Шановні колеги, студенти та викладачі!

Деканат ФМТКД вітає Вас з романтичним святом – днем св. Валентина ! Це свято молодих, красивих, юних, тож залишайтеся такими упродовж усього життя!!! 
load