1631547
EN
Вхід

Факультет туризму, готельної та ресторанної справи

Декан факультету - к.е.н.,Банера Надія Петрівна

IMG 0918, obrázek se otevře v novém okněБанера Н.П., obrázek se otevře v novém okně Факультет туризму, готельної та ресторанної справи один з найбільших і найпопулярніших у структурі Інституту. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів, динаміка розвитку, реальна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів в індустрії гостинності.

Цілями діяльності факультету є:

– задоволення потреб у кваліфікованих фахівцях з вищою освітою для галузі туризму, готельно-ресторанного бізнесу, лікувально-оздоровчих закладів;

– організація та проведення прикладних і пошукових, наукових досліджень в галузі туризму, харчових технологій та впровадження їх у діяльність підприємств;

– задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку.

На факультеті туризму, готельної та ресторанної справи здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

241 «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізація «Готельно-ресторанний бізнес»);

242 «Туризм» (спеціалізація «Управління туристичною діяльністю»);

181 «Харчові технології» (спеціалізації «Технологія оздоровчого та профілактичного харчування», «Технології в ресторанному господарстві»).

Підготовку фахівців здійснюють три випускові кафедри:

· кафедра теорії і практики туризму;

· кафедра готельно-ресторанної справи;

· кафедра харчових технологій та оздоровчого харчування.

IMG 0944, obrázek se otevře v novém okně

Практичні навики студенти отримують у спеціалізованих лабораторіях: інноваційних технологій в туризмі; готельної справи і хостел; харчових технологій, виробництва продукції та ресторанного обслуговування;  ресторанного та готельного устаткування; мікробіології та фізіології харчування.

До найважливіших пріоритетів в організації навчальної роботи факультету віднесено організацію практичної підготовки студентів. З цією метою укладено договори з базами практики – провідними підприємствами індустрії гостинності.

На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування, які  організовують національно-патріотичні, культурно-мистецькі, розважальні заходи та благодійні акції.

Розвинена освітня інфраструктура, інформаційна база, достатній бібліотечний фонд з електронним каталогом, електронними підручниками, навчально-методичним забезпеченням дисциплін, комп’ютерною мережею, доступом до Інтернету сприяють високій якості навчання студентів Львівського інституту економіки і туризму.

Контактна інформація:

Адреса: м. Львів, вул. Л. Українки, 39

тел.: (032) 235-57-72

e-mail: parikashdekanat@gmail.com 
 
load