1649952
EN
Вхід

Факультет туризму, готельної та ресторанної справи


IMG 0918, obrázek se otevře v novém okněБанера Н.П., obrázek se otevře v novém okně

Декан факультету – Банера Надія Петрівна, кандидат економічних наук, в.о. доцента

Заступник декана – Івашків Лариса Ярославівна, кандидат біологічних наук, доцент

 Фахівець деканату – Парикаш Оксана Михайлівна

Факультет туризму, готельної та ресторанної справи – один з найбільших і найпопулярніших у структурі Інституту. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів, динаміка розвитку, реальна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів в індустрії гостинності.

Цілями діяльності факультету є:

– задоволення потреб у кваліфікованих фахівцях з вищою освітою для галузі туризму, готельно-ресторанного бізнесу, лікувально-оздоровчих закладів;

– організація та проведення прикладних і пошукових, наукових досліджень в галузі туризму, харчових технологій та впровадження їх у діяльність підприємств;

– задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку.

На факультеті туризму, готельної та ресторанної справи здійснюється підготовка за освітніми програмами «бакалавр», «магістр» за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

241 «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізація «Готельно-ресторанний бізнес»);

242 «Туризм» (спеціалізація «Управління туристичною діяльністю»);

181 «Харчові технології» (спеціалізації «Технологія оздоровчого та профілактичного харчування», «Технології в ресторанному господарстві»).

Підготовку фахівців здійснюють дві випускові кафедри:

• кафедра туризму і готельної справи;

• кафедра харчових технологій та ресторанної справи.

IMG 0944, obrázek se otevře v novém okně

Практичні навики студенти отримують у спеціалізованих лабораторіях: інноваційних технологій в туризмі; готельної справи і хостел; харчових технологій, виробництва продукції та ресторанного обслуговування;  ресторанного та готельного устаткування; мікробіології та фізіології харчування.

До найважливіших пріоритетів в організації навчальної роботи факультету віднесено організацію практичної підготовки студентів. З цією метою укладено договори з базами практики – провідними підприємствами індустрії гостинності.

На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування, які  організовують національно-патріотичні, культурно-мистецькі, розважальні заходи та благодійні акції.

Розвинена освітня інфраструктура, інформаційна база, достатній бібліотечний фонд з електронним каталогом, електронними підручниками, навчально-методичним забезпеченням дисциплін, комп’ютерною мережею сприяють високій якості навчання студентів Львівського інституту економіки і туризму.

Контактна інформація:

Адреса: м. Львів, вул. Л. Українки, 39

тел.: (032) 235-57-72

e-mail: parikashdekanat@gmail.com


 
load