1640353
EN
Вхід

Навчальні лабораторії

З метою ефективної організації навчального процесу у Львівському інституті економіки і туризму функціонують чотири навчальні лабораторії:
лабораторія інноваційних технологій в туризмі;
лабораторія готельної справи і хостел;
лабораторія харчових технологій, виробництва продукції, ресторанного обслуговування;
лабораторія експертизи товарів та митної справи.
Ці стурктурні підрозділи займаються пошуком  актуальної інформації у мережі Internet про розвиток туристичної галузі, новинки товарознавства, готельного господарства і ресторанної сфери в Україні та світі. Оброблені відомості у вигляді інформаційних видань використовуються студентами інституту під час навчання, що дозволяє їм бути в курсі світових тенденцій розвитку сфери їхньої майбутньої професійної діяльності. На базі лабораторій відбуваються семінарські, практичні та лабораторні заняття студентів ЛІЕТ.

 
load