1640353
EN
Вхід

Відділ науки і міжнародної співпраціОрганізацію наукової роботи здійснює в. о. проректора з науково-педагогічної роботи і туризму — к. п. н.  в. о. доцента Анісімович-Шевчук О. З.

 

Відділ науки і міжнародної співпраці як структурний підрозділ ЛІЕТ координує роботу у двох ключових напрямах, перший з яких — стимулювання, організація та контроль наукової діяльності Інституту, зокрема, наукові дослідження з комплексної тематики «Розвиток туризму у Західних областях України, як фактор матеріального і духовного розвитку суспільства», яка охоплює 11 тем і має профільне спрямування, зокрема, аналіз туристичного потенціалу Західних областей України, розробка наукових основ оптимального розвитку сфери туризму у регіоні та встановлення можливості його використання для матеріального і духовного розвитку суспільства.

Другий напрям — організація різних аспектів міжнародної співпраці, зокрема, відділ сприяє налагодженню співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами, підприємствами та організаціями іноземних держав та реалізації спільних міжнародних проектів; забезпечує участь студентів і науково-педагогічних працівників у навчанні та стажуванні, у тому числі в порядку обміну у рамках договорів, укладених Інститутом.

З метою підвищення ефективності міжнародної співпраці Інституту та якості практичної підготовки фахівців відділ забезпечує міжнародне фахове стажування та практичну підготовку студентів ЛІЕТ в готельно-відпочинкових комплексах, ресторанних підприємствах, туристичних фірмах протягом 3-5 місяців. Це забезпечує можливість отримати безцінний досвід роботи в закордонних організаціях, відвідати нові країни, удосконалити комунікаційні навики та знання іноземної мови, що формує суттєві конкурентні переваги майбутніх випускників на ринку праці.

Відділ співпрацює з Радою студентського самоврядування з метою широкого залучення студентів Інституту до наукової та творчої діяльності, організації співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів та молодіжних організацій для забезпечення участі у науково-практичних регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, круглих столах, конкурсах і олімпіадах в Інституті та інших навчальних закладах.

У ЛІЕТ налагоджена чітка система організації студентської наукової роботи, зокрема ефективна робота студентських наукових гуртків за напрямами. Відділ науки і міжнародної співпраці готує до видання збірника наукових праць «Вісник ЛІЕТ», в якому вчені регіону мають можливість висвітлювати такі проблеми, як «Економіка і підприємництво в Україні», «Теоретично-методологічні засади туризмології», «Соціально-економічні та управлінські основи туристичної діяльності», «Краєзнавство, культура і туризм», «Рекреаційний туризм і реабі­літація», «Інфраструктура тур­індустрії та питання екології». «Вісник ЛІЕТ» визнано ВАК як фахове видання за напрямом «Економічні науки» (Бюлетень ВАК,  № 9, 2010  р.).

ikona souboru Vumohu do visnuka LIETn

Контактна інформація:

3-й поверх, тел.:  (032) 255-75-11

 е-mail: nviddil@i.ua 

 
load