1640353
EN
Вхід

Відділ кадрів


Nina Jur, obrázek se otevře v novém okně


Кадрову робо­ту  коор­динує — начальник відділу Шпакович Н. Ю.

 

Відділ кадрів це самостійний структурний підрозділ, підпорядкований ректору Інституту.

Відділ кадрів:

складає розпорядчі документи за особовим складом;

організовує документообіг, що забезпечує оперативний контроль за рухом та виконанням доручень керівництва в роботі з кадрами;

організовує контроль за виконанням наказів по кадрах;

веде облік особового складу при прийнятті, переведенні та звільненні працівників; реєстрацію документів по кадрах; бере участь у роботі з організації добору кадрів;

забезпечує підготовку, ведення, обліку документів військового обліку, архівної справи відповідно із законодавством України; Viddil kadriv, obrázek se otevře v novém okně

організовує правову роботу спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання порушенням вимог законодавства України, наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативних актів та Статуту Інституту науково-педагогічними працівникам, працівниками під час виконання покладених на них завдань і посадових обов’язків, видає довідки про роботу і навчання, архівні довідки , довідки з військового обліку науково-педагогічним працівникам, працівникам і студентам Інституту., готує і подає ректору, за поданням структурних підрозділів та рішенням органів самоврядування Інституту, необхідні документи для нагородження науково-педагогічних працівників та працівників Інституту державними і відомчими нагородами та відзнаками, здійснює облік видачі дипломів про вищу освіту, приймає від приймальної комісії та перевіряє особові справи зарахованих або поновлених студентів.Відділ кадрів і правового забезпечення співпрацюють з всіма структурними підрозділами Інституту, органами студентського самоврядування, об’єднаною профспілкою, робочими та дорадчими органами створеними за наказом ректора


Контактна інформація

Адреса:

79007, м. Львів,
вул. Менцинського, 8 

e-mail: vk-liet@ukr.net 
тел.: 032 255 41 55

 
load