1640353
EN
Вхід

Навчально-методичний відділ


1Роботу відділу  курує проректор з навчально-методичної та виховної роботи - 

       д.п.н., професор, Дутка Ганна Яківна 
Подвірна Христина Євгенівнаначальник навчально-методичного відділу – Подвірна Христина Євгенівна

Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ ЛІЕТ, який виконує навчально-методичні функції щодо організації, планування, контролю навчального процесу, вдосконалення змісту професійної освіти, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників тощо. У процесі входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору, зусилля працівників навчально-методичного відділу спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців та забезпечення конкурентноспроможності випускників Інституту. З цією метою цього відділом розроблено низку нормативних документів:

– Положення про нормування педагогічного навантаження у Львівському інституті економіки і туризму;

– Положення про освітній процес у Львівському інституті економіки і туризму;

– Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни;

– Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Львівському інституті економіки і туризму та інші;

КолективСпільно із деканатами факультетів розроблено моделі  підготовки фахівців, професіоналів за напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями Інституту. Під контролем працівників відділу науково-педагогічним і педагогічним персоналом кафедр розроблено навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, у навчальний процес запроваджуються інноваційні технології навчання.

готове НМВ 1, obrázek se otevře v novém okně

готове НМВ 2, obrázek se otevře v novém okně

Функції навчально-методичного відділу:

- Розробка навчальних та робочих навчальних планів  спеціальностей і спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Інституті.

- Здійснення внутрішнього контролю: за виконанням робочих навчальних планів; якістю підготовки робочих навчальних програм навчальних дисциплін; дотриманням розкладів навчальних занять; проведенням заліково-екзаменаційних сесій та підведенням їх підсумків; відвідуванням занять студентами,  виховною роботою; плануванням та виконанням педагогічного навантаження викладачів; оформленням навчальної та науково-методичної документації на кафедрах та факультетах; готовністю аудиторного фонду до нового навчального року та ефективністю його використання.

- Проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей науково-педагогічних працівників; вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду; формування та систематичне поповнення з метою ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів; координація змісту методичної роботи кафедр зі змістом діяльності методичних і науково-методичних установ регіону, держави.

- Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, забезпечення достатнього науково-теоретичного і методичного рівня викладання навчальних дисциплін; використання у навчальному процесі інноваційних освітніх технологій.

- Проведення організаційної та підготовчої роботи  ДЕК.

- Підготовка матеріалів до річних звітів про діяльність Інституту і складання звіту про навчальну роботу Інституту.

- Облік чисельності і руху контингенту студентів.

- Сприяння у забезпеченні деканатів і кафедр навчальною та навчально-методичною документацією.

- Складання і подання статистичної звітності.

ikona souboruПлан заходів 25 річниця незалежності

План заходів із нагоди відзначення пам’ятних дат та ювілеїв

Контакти:

Головний корпус ЛІЕТ,

вул. Менцинського, 8, 4 поверх,

21 каб., (032) 255-45-47,

e-mail: nmvliet@i.ua 


29.12.2010 16:23:15 - оновлено 11.9.2017 8:48:31 | прочитано 12606x
 
load