1590453
EN
Вхід

Ректорат


Ректор І.О. Бочан, obrázek se otevře v novém okněРекторат Львівського інституту економіки і туризму є постійно діючим робочим органом, який створений відповідно до ст. 36 Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Львівського інституту економіки і туризму, Положення про ректорат Львівського інституту економіки і туризму. Ректорат здійснює колегіальне керівництво навчальним закладом щодо відповідності основних напрямків його діяльності вимогам законодавства України про освіту, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту ЛІЕТ.

Cеред завдань ректорату є оперативний моніторинг та визначення шляхів вирішення таких тактичних питань:

 – організація навчально-виховного процесу, наукової, кадрової, фінансової та господарської діяльності;

– реалізація державних стандартів освіти;

– культивування в колективі ЛІЕТ високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між керівниками, викладачами, студентами;

– сприяння створенню для науково-педагогічних працівників ЛІЕТ належних умов для здійснення ефективного навчального процесу, наукової та професійної діяльності, їх соціальної захищеності;

– діяльність, спрямована на зміцнення зв’язків між освітою, наукою і практикою;

– розвиток співробітництва ЛІЕТ із закладами освіти України та зарубіжних країн.

Для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності інституту згідно його Статуту та Положення про ректорат Львівського інституту економіки і туризму визначити на 2015/2016 навчальний рік такий персональний склад ректорату:

Foto Bochan I O , obrázek se otevře v novém okně- БОЧАН Ігор Омелянович, д.е.н., професор, Академік академії вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України, ректор інституту – голова ректорату;


1, obrázek se otevře v novém okně

- ДУТКА Ганна Яківна, д.п.н., професор, проректор з навчальної та виховної роботи;


Паньків, obrázek se otevře v novém okně

- ПАНЬКІВ Наталія Євгенівна, к.б.н., в.о. доцента, проректор з науково-педагогічної роботи і туризму;


Kit, obrázek se otevře v novém okně

- КІТ Володимир Іванович, проректор з адміністративно-господарської роботи;


Buxhalteria zaxarivna, obrázek se otevře v novém okně

- ЛИСЯНЧУК Галина Захарівна, головний бухгалтер, начальник відділу бухгалтерського обліку та економічної роботи;

Nina Jur, obrázek se otevře v novém okně

- ШПАКОВИЧ Ніна Юріївна, начальник відділу кадрів та правового забезпечення;

Мороз, obrázek se otevře v novém okně

- МОРОЗ Володимир Павлович, к.е.н., голова профкому;

Атаманчук Заріна Асланівна, obrázek se otevře v novém okně- АТАМАНЧУК Заріна Асланівна к.е.н., в.о. доцента, декан бухгалтерсько-економічного факультету;

Подвірна, obrázek se otevře v novém okně

-ПОДВІРНА Христина Євгенівна, начальника навчально-методичного відділу;

БЕЗРУЧКО Любомир Степанович , obrázek se otevře v novém okně

- БЕЗРУЧКО Любомир Степанович к.г.н., доцент, декан факультету туризму, готельної та ресторанної справи;

Ozymok, obrázek se otevře v novém okně

- ОЗИМОК Галина Володимирівна, к.т.н., доцент, декан факультету менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності;

зінь, obrázek se otevře v novém okně

- ЗІНЬ Любомира Михайлівна, методист (керівник-організатор) з фізичного виховання та спортивного туризму;

Франків, obrázek se otevře v novém okně

- ФРАНКІВ Ірина Ярославівна, к.і.н., завідувач бібліотеки;

Замрій Оксана Миронівна , obrázek se otevře v novém okně

- ЗАМРІЙ Оксана Миронівна завідувач відділу практичного навчання;

(4)01, obrázek se otevře v novém okně

- ПОГОРІЛКО Оксана Іванівна, старший викладач, завідувач туристично-інформаційного центру;

Мука, obrázek se otevře v novém okně

- МУКА Андрій Ярославович, студент гр. Т-12, голова Ради студентського самоврядування інституту;


 

Контактна інформація:

м. Львів, вул. Менцинського, 8,

тел/факс: (032) 255-45-47

e-mail: lebk@org.lviv.net

14.12.2010 8:11:26 - оновлено 1.9.2017 11:17:03 | прочитано 13110x
 
load