1640353
EN
Вхід

Ректорат


Ректор І.О. Бочан, obrázek se otevře v novém okněРекторат Львівського інституту економіки і туризму є постійно діючим робочим органом, який створений відповідно до ст. 36 Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Львівського інституту економіки і туризму, Положення про ректорат Львівського інституту економіки і туризму. Ректорат здійснює колегіальне керівництво навчальним закладом щодо відповідності основних напрямків його діяльності вимогам законодавства України про освіту, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту ЛІЕТ.

Cеред завдань ректорату є оперативний моніторинг та визначення шляхів вирішення таких тактичних питань:

 – організація навчально-виховного процесу, наукової, кадрової, фінансової та господарської діяльності;

– реалізація державних стандартів освіти;

– культивування в колективі ЛІЕТ високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між керівниками, викладачами, студентами;

– сприяння створенню для науково-педагогічних працівників ЛІЕТ належних умов для здійснення ефективного навчального процесу, наукової та професійної діяльності, їх соціальної захищеності;

– діяльність, спрямована на зміцнення зв’язків між освітою, наукою і практикою;

– розвиток співробітництва ЛІЕТ із закладами освіти України та зарубіжних країн.

Для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності інституту згідно його Статуту та Положення про ректорат Львівського інституту економіки і туризму визначити на 2015/2016 навчальний рік такий персональний склад ректорату:

Foto Bochan I O , obrázek se otevře v novém okně- БОЧАН Ігор Омелянович, д.е.н., професор, Академік академії вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України, ректор інституту – голова ректорату;1, obrázek se otevře v novém okně

- ДУТКА Ганна Яківна, д.п.н., професор, проректор з навчальної та виховної роботи;- АНІСІМОВИЧ-ШЕВЧУК Ольга Зенонівна, к.п.н., в.о. доцента, в. о. проректора з науково-педагогічної роботи і туризму;

Лущак Олег Федорович, obrázek se otevře v novém okně

- ЛУЩАК Олег Федорович, проректор з адміністративно-господарської роботи;
Buxhalteria zaxarivna, obrázek se otevře v novém okně

- ЛИСЯНЧУК Галина Захарівна, головний бухгалтер, начальник відділу бухгалтерського обліку та економічної роботи;Nina Jur, obrázek se otevře v novém okně

- ШПАКОВИЧ Ніна Юріївна, начальник відділу кадрів та правового забезпечення;Мороз, obrázek se otevře v novém okně

- МОРОЗ Володимир Павлович, к.е.н., голова профкому;
подвірна, obrázek se otevře v novém okně- ПОДВІРНА Христина Євгенівна, начальника навчально-методичного відділу, к.г.н., в.о. доцента;
Микитів Наталія  Савелівна, obrázek se otevře v novém okně

- МИКИТІВ Наталія  Савелівна, заступник начальника навчально-методичного відділу;Атаманчук Заріна Асланівна, obrázek se otevře v novém okně- АТАМАНЧУК Заріна Асланівна к.е.н., в.о. доцента, декан бухгалтерсько-економічного факультету;банера, obrázek se otevře v novém okně- БАНЕРА Надія Петрівна к.е.н., в.о. доцент, декан факультету туризму, готельної та ресторанної справи;Ozymok, obrázek se otevře v novém okně

- ОЗИМОК Галина Володимирівна, к.т.н., доцент, декан факультету менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності;зінь, obrázek se otevře v novém okně

- ЗІНЬ Любомира Михайлівна, методист (керівник-організатор) з фізичного виховання та спортивного туризму;Франків, obrázek se otevře v novém okně

- ФРАНКІВ Ірина Ярославівна, к.і.н., завідувач бібліотеки;
Замрій, obrázek se otevře v novém okně- ЗАМРІЙ Оксана Миронівна, завідувач відділу практичного навчання;(4)01, obrázek se otevře v novém okně

- ПОГОРІЛКО Оксана Іванівна, старший викладач, завідувач туристично-інформаційного центру;
ПЕТРИШИН Діана Романівна, obrázek se otevře v novém okně


- ПЕТРИШИН Діана Романівна, студент гр. Т-16, голова Ради студентського самоврядування інституту;


Контактна інформація:

м. Львів, вул. Менцинського, 8,

тел/факс: (032) 255-45-47

e-mail: lebk@org.lviv.net

14.12.2010 8:11:26 - оновлено 12.12.2017 8:35:36 | прочитано 13655x
 
load