1649899
EN
Вхід

Клапчук Михайло Володимирович


Посібники


1. Клапчук М.В., Цимбала О.С. Туристичне країнознавство: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей 017 «Облік і оподаткування», 056 «Міжнародні економічні відносини», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» / М. В. Клапчук, О. С. Цимбала. – Львів, 2016. – 168 с.

Монографії


2. Клапчук В. М. Сучасні екзогенні процеси / В. М. Клапчук, М. В. Клапчук, Я. Я. Тимчук / Карпатський національний природний парк : [монографія]. – Івано–Франківськ : «Фоліант», 2009. – С. 63–72; 1,25 др.арк.

3. Тимчук Я. Я. Повені і катастрофічні паводки, селі / Я. Я. Тимчук, М. В. Клапчук / Карпатський національний природний парк : [монографія]. – Івано–Франківськ : «Фоліант», 2009. – С. 85–91. 0,88 др.арк.

Статті у наукових фахових виданнях:


4. Клапчук М. В. Дефлюкційні процеси у долині Верхнього Пруту / М. В. Клапчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2009. – Вип. 480–481. – С. 210–214. 0,63 др.арк.

5. Клапчук М. Історія геолого–геоморфологічного вивчення басейну верхнього Пруту / М. Клапчук // Історія української географії. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 48–54. 0,88 др.арк.

6. Клапчук М. Сучасні морфодинамічні процеси в Делятинській улоговині / М. Клапчук // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2010. – Вип. 38. – С. 138–148. 0,92 др.арк.

7. Клапчук М. В. Зсувні та обвально-осипні процеси у басейні верхнього Пруту / М. В. Клапчук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2010. – Вип. 1 (58) : [До 60–річчя заснування кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка]. – С. 224–234. 0,92 др.арк.

8. Клапчук М. В. Селеві процеси в гірській частині басейну ріки Прут / М. В. Клапчук // Вісник ЛНУ. Серія географічна. – 2012.– вип. 40. – Ч. 2. – С. 9-16. 0,67 др.арк.

9. Клапчук М. В. Соляний карст в гірській частині басейну ріки Прут – об’єкт наукового туризму / М. В. Клапчук, Т. В. Клапчук // Карпатський край. – 2012. – №1. – С. 68-71. 0,25 др.арк.

10. Клапчук О. О. Оцінка пам’яток архітектури та містобудування міста Львова для потреб туризму / О. О. Клапчук, М. В. Клапчук // Карпатський край. – 2012. – №2. – С. 61-70. 0,83 др.арк.

11. Клапчук В. М.Методика оцінки туристично-рекреаційних ресурсів адміністративних районів Івано-Франківської області для стратегічних потреб розвитку туристично-рекреаційної діяльності / В. М. Клапчук, О.О. Клапчук, М. В. Клапчук // Карпатський край. – 2013. – №3. – С. 119-132. 1,17 др.арк.

12. Клапчук М.В., Клапчук О.О. Геолого-геоморфологічна будова басейну гірського Пруту, як об’єкту наукового туризму та питання заповідних територій / М.В. Клапчук, О.О. Клапчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: збірник наукових статей – Львів: ЛІЕТ, 2013. – №8. –  с. 309-316. 1 др.арк.

13. Клапчук М.В. Перспективи розвитку культурно-пізнавального та екотуризму в с. Крехів Жовківського району / М.В. Клапчук, М.Б. Пунь // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: збірник наукових статей – Львів: ЛІЕТ, 2014. – №9. –  с. 284-289. 0,75 др.арк.

14. Клапчук М.В. Інноваційний розвиток туризму / М.В. Клапчук // Карпатський край. – 2014. – №4. – С. 92-99. 0,67 др.арк.

15. Клапчук М. Геолого-геоморфологічна будова басейну гірського Пруту і питання розширення заповідних території / М. Клапчук // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Т. ХХХІХ. Екологічний збірник [Текст]: наукове видання – Львів, 2014 ст. 281-289. 0,75 др.арк.

16. Клапчук М.В. Інноваційні технології в ресторанному господарстві / М.В. Клапчук, В.І. Біян, Б.В. Брухлій // Карпатський край. – 2015. – №1-2 (6-7). – С. 92-99. 0,67 др.арк.

17. Клапчук В.М. Оцінка природних ландшафтів і рельєфу Івано-Франківської області для рекреаційних потреб / В.М. Клапчук, М.В. Клапчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: збірник наукових статей – Львів: ЛІЕТ, 2015. – №10. –  с. 212-219. 1 др.арк.

18. Клапчук М.В. Інноваційні аспекти розвитку готелів / М.В. Клапчук В.І. Несп’як // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: збірник наукових статей – Львів: ЛІЕТ, 2016. – №11. –  с. 70-77. 1 др.арк.

19. Клапчук М.В. Ікони Богородиці та їх використання в туризмі Львова / М.В. Клапчук // Карпатський край. – 2016. – №1 (8). – С. 192-199. 0,67 др.арк.

20. Клапчук М.В.Технічні енергоощадні інновації в закладах розміщення (на прикладі готелю «Львів») / М.В. Клапчук К.П. Липна // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: збірник наукових статей – Львів: ЛІЕТ, 2017. – №12. –  с. 170-177. 0,51 др.арк.

21. Клапчук М.В. Тоталітарний спадок Львова і туризм / М.В. Клапчук // Карпатський край. – 2017. – №1 (9). – с. 128-136. 0,68 др.арк.

 

Тези та матеріали наукових конференцій:


22. Клапчук М. В. Орографічні особливості Запрутських Горган / М. В. Клапчук / Етнокультурна та природна спадщина місцевих громад як складові розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського краю : Матеріали науково-практичної конференції. – Яремче, 2007. – С. 108–110. 0,16 др.арк.

23. Клапчук В.М. Туризм та відпочинок у долині верхнього Пруту (історичний екскурс) / В.М. Клапчук, М. В. Клапчук / Етнокультурна та природна спадщина місцевих громад як складові розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського краю : Матеріали науково-практичної конференції. – Яремче, 2007. – С. 99–107. 0,75 др.арк.

24. Клапчук М. В. Аналіз морфоструктур Припрутських Горган / М. В. Клапчук / Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Матеріали третього міжнародного семінару (Ворохта, 11–14 вересня 2008 року). – С. 271–278. 0,5 др.арк.

25. Клапчук В.М. Викопні сліди палеоорнітофауни та палеотеріофауни міоцену Делятинської улоговини Передкарпаття – палеонтологічний феномен міжнародного значення / В.М. Клапчук, М.В. Клапчук / Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях : Мат. міжнар. н.-п. конф. – Гримайлів; Тернопіль, 2008. – С. 133–135. 0,25 др.арк.

26. Клапчук М. В. Природоохоронні об’єкти неживої природи Скибових Горган / М. В. Клапчук / Розвиток заповідної справи в Україні і формування пан’європейської екологічної мережі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Рахів, 2008. – С. 214–217. 0,25 др.арк.

27. Клапчук В.М. Негативні антропогенні процеси на туристичному маршруті на г. Говерла / В. М. Клапчук, М. В. Клапчук / Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут : функціонування, моніторинг, охорона : Матеріали науково-практичної регіональної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – с. 198–200. 0,25 др.арк.

28. Клапчук М. В. Ерозійні процеси на туристичному маршруті на гору Говерла та методи боротьби з ними / М. В. Клапчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2009. – С. 165–174. 0,63 др.арк.

29. Клапчук М. В. Лінійна ерозія в долині верхнього Пруту / М. В. Клапчук / Природно-заповідні території : функціонування, моніторинг, охорона : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю з дня створення Карпатського національного природного парку. – Яремче, 2010. – С. 61–63. 0,19 др.арк.

30. Клапчук М. В. Сучасні екзогенні геоморфологічні (морфодинамічні) процеси як негативний чинник для розвитку рекреації у басейні гірського Пруту / М. В. Клапчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : Матеріали науково-практичної конференції. – Івано–Франківськ : «Фоліант», 2010. – Вип. 2. – С. 118–130. 0,81 др.арк.

31. Клапчук М. В. Чинники активізації екзогенних геоморфологічних процесів в гірській частині басейну ріки Прут / М. В. Клапчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії  Українських Карпат і прилеглих територій: збірник наукових праць (Ворохта, 2012). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – с. 308-317. 0,63 др.арк.

32. Клапчук М. В. Катастрофічні природні явища та процеси як проблема розвитку туризму в Карпатському регіоні / М. В. Клапчук // Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід : [Текст] : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 квітня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки, Львівський інститут економіки і туризму. Департамент міжнародного співробітництва та туризму ЛОДА – Львів: Ліга-Прес, 2013. –с.  232-238. 0,48 др.арк.

33. Клапчук М.В. Методика вивчення динаміки геоморфологічних процесів в басейні гірського Пруту / М.В. Клапчук // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня  2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В.І. Біланюк, Є. А. Іванов]. У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – с. 158-161. 0,5 др.арк.

34. Клапчук М. В. Туристично привабливі форми рельєфу у басейні гірського Пруту / М. В. Клапчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : Матеріали науково-практичної конференції. – Івано–Франківськ : «Фоліант», 2013. – Вип. 4. – С. 107–115. 0,56 др.арк.

35. Кучинська І.В. Туристично-рекреаційний потенціал Славського держлісгоспу і прилеглих територій та перспективи його використання / І.В. Кучинська, Р.М. Лозинський, М.В. Клапчук // Природно-заповідний фонд Львівщини: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю створення Яворівського національного природного парку (смт. Івано-Франкове, 2013 р.).- смт. Івано-Франкове, 2013.- С.256-262. 0,33 др.арк.

36. Клапчук М.В. Інноваційний розвиток туризму в сучасних умовах / М.В. Клапчук // Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності : [Текст] : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 28 березня 2014 р.) / МОН України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – с. 272-278. 0,48 др.арк.

37. Клапчук В.М. Методика оцінки туристично-рекреаційних ресурсів Івано-Франківської області / В.М. Клапчук, М.В. Клапчук, О.О. Клапчук // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : [Текст] : Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 24-25 квітня 2014 р.) / МОН України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – с.174-186. 0,75 др.арк.

38. Клапчук М.В. Рельєф басейну гірського Пруту як об’єкт дослідження рекреаційної геоморфології / М.В. Клапчук, О.О. Клапчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (присвячений 100-річчю від дня народження засновника кафедри геоморфології і палеогеографії  професора Петра Цися). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – с. 75-83. 0,56 др.арк.

39. Клапчук М.В. Інновації, як чинник успіху туристичного бізнесу / М.В. Клапчук // Проблеми реформування регіональної економіки на засадах кластерного підходу: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Харків, 21 листопада 2014 року: Харків: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2014. с. 205-206. 0,1 др.арк.

40. Клапчук В. Курорти східної Галичини до Першої Світової війни / В.М. Клапчук, М.В. Клапчук // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : [Текст] : Зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.  (Львів, 27 березня 2015 Р.) / МОН України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ,  2015. – С. 63–70. 0,44 др.арк.

41. Клапчук В.М. Готелі східної Галичини міжвоєнного періоду / В.М. Клапчук, М.В. Клапчук / Готельно-ресторанний бізнес : інноваційні напрямки розвитку : мат. міжнар. н.-п. конф. (25–27 березня 2015 Р.) / Національний університет харчових технологій. – К. : НУХТ, 2015. – с. 13–14. 0,1 др.арк.

42. Клапчук В. Церкви на Гуцульщині / В.М. Клапчук, М.В. Клапчук // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : [Текст] : Зб. матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф.  (Львів, 25 березня 2016 Р.) / МОН України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ,  2016. – С. 214–222. 0,44 др.арк.

43. Клапчук М.В. Музеї Делятинщини як основа для розвитку етнотуризму в регіоні / М.В.Клапчук // Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Львів, 25 лютого 2016 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2016. – С. 108–112. 0,29 др.арк.

44. Клапчук М.В. Інноваційний потенціал бізнес-готелів Львівщини / М.В. Клапчук, В.І. Несп’як // Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті сталого розвитку : [Текст] : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 31 березня 2016 р.) / МОН України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2016. – с. 233-238. 0,26 др.арк.

45. Липна К.П. Екологічні інновації в готельному господарстві / К.П. Липна, М.В. Клапчук // Ефективне управління і розвиток невиробничої сфери в умовах кризи: погляд молодих науковців. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів., 22-23 березня 2016 р., Харків / Мін-во освіти і науки України, Харків. торг. – екон. інститут КНТЕУ [та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – с. 305-306. 0,1 др.арк.

46. Клапчук М.В. Туристичні інновації Львова / М.В. Клапчук // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди [Електронне видання] : тези. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 квіт. 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – с. 149-151. 0,12 др.арк.

47. Клапчук М.В. Туристичні ресурси Італії, як основа для розвитку туризму / М.В.Клапчук // Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення: [Текст] : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23 березня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський державний інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2017. с. 103-110. 0,51 др.арк.

48. Клапчук М.В.Впровадження сучасних інноваційних технологій в ресторанному господарстві / Туристична освіта: європейський вимір. Зб. наукових праць. Заг. ред. І.О. Бочан, В.Т. Лозовецька / Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: «Манускрипт», 2017. - с.135-144. 0,73 др.арк.

49. Клапчук М. В. Вплив ресурсозберігаючих технологій на розвиток готельно-ресторанного бізнесу на прикладі готелю та ресторану «Львів» / М. В. Клапчук, К. П. Липна // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення» (Івано-Франківськ, 5-6 грудня 2017 р.). / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; голова редколегії – проф. Володимир Клапчук. – Івано–Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 96-101. 0,24 др.арк.

 

29.3.2018 16:55:57 - оновлено 29.3.2018 16:56:42 | прочитано 13x
 
load