1649899
EN
Вхід

Замрій Оксана Миронівна


Наукові публікації:

1.  О. М. Замрій. Сучасні дизайнерські рішення під час розроблення тари й упакування товарів і їх привабливість для туристів. Збірник тез доповідей  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та проблеми виробництва товарів і надання послуг».  Львів, ЛІЕТ, 08.05. 2008 р. С.224-227.

2.  О. М. Замрій, Н.С. Микитів.  Вплив пакувальних матеріалів і тари на формування похідного раціону туристів. Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. - Львів : ЛІЕТ, 2010.  № 5. С. 243-249.

3.  О.М. Замрій. Сучасні підходи в процесі навчання та розвитку персоналу індустрії гостинності. Науковий Вісник НЛТУ України.-2013. - Вип. 23.07С. 378-384 с.

4.  О. М. Замрій, Л. Р. Кучер. Сучасні тенденції процесу набору персоналу підприємств індустрії гостинності / Науковий вісник НЛТУ України . - 2014. - Вип. 24.2. - С. 395-400

5.  О. М. Замрій, О.М. Щур. Адаптація туристичних підприємств до сучасних умов господарювання. Фінансово-економічні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 березня 2014 р.) / ГО «Центр економічних досліджень  та розвитку». У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2014. – Ч. 2. – 116 с.

6.  О. М. Замрій, О.М. Щур. Сучасні аспекти розвитку туристичної індустрії в Україні. Фінансово-економічні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 березня 2014 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2014. – Ч. 1. – 120 с.

7.  О. М. Замрій, Л. Р. Кучер. Підходи до ефективного управління робочим часом менеджерів індустрії туризму. Журнал Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. Том 8. - С. 472-477.

8.  О. М. Замрій, Н. Тетерко. Методи пошуку та реалізації інновацій в управлінні підприємств індустрії гостинності. Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. - Львів : ЛІЕТ, 2015.  № 10. С.71-75.

9.  О. М. Замрій, Н. Чаплак.  Актуальні проблеми розвитку ринку дитячого харчування в Україні. Наука і молодь в ХХІ сторіччі:  збірник тез доповідей ІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1 – 2 грудня 2016 року): в 3 ч.  – Полтава : ПУЕТ, 2016. – Ч.2.

10.  О. М. Замрій .Застосування європейських принципів в роботі органів місцевого самоврядування.  / Науковий вісник НЛТУ України . 2017р. Т. № 2, С.58-61. 

11.  О. М. Замрій, Н.О. Батьковець. Ключові фактори успіху в процесі збуту товарів і послуг підприємствами індустрії туризму” / Науковий Вісник Одеського національного університету ім. Мечнікова» 2017. Вип. 5. - С. 146-150

12.  О. М. Замрій, О.О. Галаченко.  Стратегії розвитку санаторно-курортних закладів на регіональному ринку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Том 2. Випуск1. 2017. С. 139-142.
20.3.2018 16:22:39 - оновлено 20.3.2018 16:23:00 | прочитано 26x
 
load