1649899
EN
Вхід

Дорош Юлія Степанівна


1. Дорош Ю.C., Кучинська І.В. Перспективи розвитку ностальгійного туризму на Равщині // Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи / Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2012 р.). – Львів, 2012 – с.92-96

2. Кучинська І.В., Дорош Ю.С. Перспективні напрямки розвитку ностальгійного туризму у Львівській області (на прикладі Жовківського району): Зб. матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції (21-22 березня 2013 р.), Черкаський державний технологічний університет. Том 1. Черкаси. – С. 83-87.

3. Лозинський Р.М., Кучинська І.В., Дорош Ю.С. Географія ресурсів ностальгійного туризму Жовківського району Львівської області / Р.М. Лозинський, І.В. Кучинська, Ю.С. Дорош // Карпатський край 2013’1(3), Івано-Франківськ, 2013. - С. 94-101.

4. Дорош Ю.С, Кримінець Л.Р. Львівські кулінарні бренди як складові розвитку  регіонального гастрономічного туризму / Ю.С. Дорош, Л.Р. Кримінець // Зб. матеріалів ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (29 жовтня 2013 р.). – Львів, 2013 – с.347-349

5. Дорош Ю. С.  Перспективи залучення німецької спадщини у контексті розвитку ностальгійного туризму на Жовківщині // Сучасні тенденції розвитку туризму та індустрії гостинності / Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (13-14 листопада 2013 р.). - Донецьк, 2013 – С. 76-79.

6. Кучинська І.В., Дорош Ю.С. Німецька культурна спадщина як ресурс для розвитку ностальгійного туризму у Львівській області/ І.В. Кучинська, Ю.С. Дорош// Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2014 року). – Львів,2014 – с.302-311

7. Дембіцька С.М., Дорош Ю.С. Перспективи розвитку інноваційних видів туризму як шлях підвищення туристичної привабливості Львівщини / С.М. Дембіцька, Ю.С. Дорош // Матеріали VІІ міжнародної конференції молодих вчених (28 лютого 2014 року). – Харків, 2014 – с.63-65

8. Дорош Ю.С. Віртуальний туризм – перспективний напрямок туристичної індустрії / Ю.С. Дорош // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Зб. матеріалів студ. наук.-практичної конференції (Львів, 07.12.2016 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2016. – с. 8-9.

9. Дорош Ю.С. Традиції святкування Різдва як туристичний бренд м. Львова / Ю.С. Дорош // Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Львів, 25 лютого 2016 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2016. – С. 85-92.

10. Дорош Ю.С. Досвід організації сільського туризму в країнах Європи (на прикладі Німеччині) / Ю.С. Дорош // Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті сталого розвитку. Збірник матер. міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 31 березня 2016). – Львів : ЛІЕТ, 2016. – С. 212-219.

11. Дорош Ю.С. Сучасний стан та перспективи розвитку героїко-патріотичного туризму у Галичині / Ю.С. Дорош // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : збірник наукових статей – Львів: ЛІЕТ, 2016. – №11. – С. 169-180.

12. Дорош Ю.С. Рекреаційний потенціал бальнеологічних курортів Львівщини для розвитку лікувально-оздоровчого туризму / Ю.С. Дорош // Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення. Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23 березня 2017). – Львів : ЛІЕТ, 2017. – С. 91-98.

13. Дорош Ю.С. Гастрономічна тематика в сувенірній продукції Львова / Ю.С. Дорош, М.І. Рондяк // Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Львів, 26 квітня 2017 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2017. – С. 33-39.

 

19.3.2018 17:02:26 | прочитано 26x
 
load