1640353
EN
Вхід

Перелік документів для вступу


При подачі заяви у паперовій формі , вступник додаєте:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт + ідентифікаційний код;

- копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Умов), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Умов) (за наявності);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см та картонна папка на зав’язку;

- два конверти з марками.


24.2.2016 20:07:00 - оновлено 11.7.2016 13:15:43 | прочитано 6778x
 
load