1640353
EN
Вхід

ПоложенняПОЛОЖЕННЯ про призначення академічних степендій
ikona souboru
Порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Львівського інституту економіки і туризму

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію ЛІЕТ 

«Порядок та критерії відбору студентів ЛІЕТ для участі впрограмі міжнародного студентського обміну»
ikona souboruПоложення порядок та критерії відбору студ

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративно-господарський відділ
ikona souboruПоложення про адміністративно господ від

ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотеку Львівського інституту економіки і туризму
ikona souboruПоложення про бібліотеку

ПОЛОЖЕННЯ
про бухгалтерську службу
ikona souboruПоложення про бухгалтерію

ПОЛОЖЕННЯ
про виставковий центр «Тури та туристичні продукти для львівян та
гостей міста» Львівського інституту економіки і туризму
ikona souboruПоложення про виставковий

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрів
ikona souboruПоложення про відділ кадрів

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ науки і міжнародної співпраці
ikona souboruПоложення про відділ науки

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ практичного навчання
ikona souboruПоложення про відділ практики

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ технічних засобів навчання, видавництва
та інформаційно-комп’ютерних технологій
ikona souboruПоложення про відділ ТЗНВ

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену Раду
ikona souboruПоложення про Вчену Раду

Склад Вченої Ради:
ikona souboruНаказ

ПОЛОЖЕННЯ
про деканати
ikona souboruПоложення про деканат

ПОЛОЖЕННЯ
про кафедри
ikona souboruположення про кафедри

ПОЛОЖЕННЯ
про лабораторію готельної справи і хостел
ikona souboruПоложення про лабораторію готельної справи і хостел

ПОЛОЖЕННЯ
про лабораторію інноваційних технологій в туризмі
ikona souboruПоложення про лабораторію іноваційних тех в тур

ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-методичний відділ
ikona souboruПоложення про НМВ

ПОЛОЖЕННЯ
про ректорат
ikona souboruПоложення про ректорат

ПОЛОЖЕННЯ
про туристично-інформаційний центр
ikona souboruПоложення про тіц

ПОЛОЖЕННЯ
про факультети
ikona souboruположення про факультети

ПОЛОЖЕННЯ
про Навчально-науковий центр з європейської та євроатлантичної інтеграції
України
ikona souboruположення про Навчально-науковий центр

ПОЛОЖЕННЯ
про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
ikona souboruположення про підвищення кваліфікації 

Положення про організацію освітнього процесу ЛІЕТ 

ikona souboruПоложення про організацію освітнього процесу ЛІЕТ

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземною мовою

ikona souboruПоложення викладання дисцтрлін іноземною мовою 

Положення про орган студентського самоврядування 

ikona souboruПоложення про орган студентського самоврядування

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

ikona souboruПоложення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних 

або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення 

ikona souboruПоложення про проведення на вакантні місця

Положення про порядок оцінювання успішності здобувачів

ikona souboruПоложення про порядок оцінювання успішності здобувачів

Положення про екзаменаційну комісію

ikona souboruПоложення про екзаменаційну комісію

Положення про конкурс та укладання трудового договору 

ikona souboruПоложення про конкурс та укладання трудового договору

Правила внутрішнього розпорядку

ikona souboruПравила внутрішнього розпорядку

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти

ikona souboruПоложення про систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про порядок замовлення документів про вищу освіту

ikona souboruПоложення про порядок замовлення документів

ПОЛОЖЕННЯ про студентське наукове товариство

ikona souboruПОЛОЖЕННЯ про студентське наукове товариство

17.12.2015 13:50:35 - оновлено 7.12.2017 12:42:53 | прочитано 1308x
 
load