1640353
EN
Вхід

Вартість навчання


Фінансування підготовки фахівців у Інституті здійснюється:

· за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);

· за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

· за ваучерами;

· за кошти фізичних та юридичних осіб.

2.2. Вартість одного року навчання, при здобутті:

· ступеня «бакалавр»,  на основі повної загальної середньої освіти, становить 9000 грн. в рік – на денній формі навчання, 7000 грн. в рік – на заочній формі навчання (з 01 вересня 2017 року);

· ступеня «бакалавр»,  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  «молодший спеціаліст», становить 9000 грн. в рік – на денній формі навчання, 7000 грн. в рік – на заочній формі навчання (з 01 вересня 2017 року);

· ступеня «магістр», на основі ступіня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), становить 10000 грн. в рік – на денній формі навчання, 8000 грн. в рік – на заочній формі навчання (з 01 вересня 2017 року).


24.2.2016 19:59:04 - оновлено 24.5.2017 17:20:05 | прочитано 17474x
 
load